CS-Funded by the EU_PANTONE

CZECH.UP CyberBOX je úvodní gamifikovaný znalostní kurz pro oblast kybernetické bezpečnosti podpořený z programu ERASMUS+.

Výstupy a materiály

Zde budou materiály