CZECH.UP CyberBOX je úvodní gamifikovaný znalostní kurz pro oblast kybernetické bezpečnosti podpořený z programu ERASMUS+.

Diseminační aktivity Zvolen 13. – 14.7.2023

Datum

V rámci této diseminace proběhly celkem tři aktivity. Aktivity jsou plánována návazně a to z důvodu možnosti setkání organizátorů těchto aktivit a současně tak organizátoři šetří rozpočtové prostředky.

Jednalo se o tyto aktivity:

  1. Setkání Studentského parlamentu KONEKT Zvolen – práce s cílovou skupinou
  2. Setkání s cílovou skupinou – Centrum pre deti a rodiny Jesenské
  3. Široké setkání partnerů projektů CyberBOX a GameBOX Zvolen

Stáhněte si samostatné zprávy z jednotlivých akcí:

Další
články