CZECH.UP CyberBOX je úvodní gamifikovaný znalostní kurz pro oblast kybernetické bezpečnosti podpořený z programu ERASMUS+.

GameBOX a CyberBOX na konferenci o rozvoji území s vysokou zátěží společensky prospěšnou službou

Datum

Na setkání starostů, spolků, expertů, 2 radních Kraje Vysočina a ministrů a jejich zástupců jsme na příkladu gamifikovaného vzdělávání vysvětlovali význam vzdělávání různých dotčených cílových skupin.

Jsme rádi, že budeme pokračovat jak na Radě Kraje Vysočina, tak i na úrovni ministerstev. Ukazuje se, jak je vzdělávání důležité a jeho forma také.

Další
články