CZECH.UP CyberBOX je úvodní gamifikovaný znalostní kurz pro oblast kybernetické bezpečnosti podpořený z programu ERASMUS+.

2 500 průchodů tréninkovým programem GameBOX na platformě CZECH.UP JukeBOX!

Datum

V projektu, na kterém spolupracovali na odborné a obsahové části CZECH.UP a Ponk a za projektové a dotační řízení odpovídá EPMA, jsme překonali první velký milník.

Ukázalo se, že fungují pevné i dynamické jazykové verze, protože průchody evidujeme podle počtu v tomto pořadí: CZ, SK, ENG, DE, PL. Následují další jazyky. Pochopili jsme, proč nemáme víc zájemců v HU, protože automatické překlady „malých“ jazyků opravdu dokonalé nejsou. Díky rozvíjejícímu se mezinárodnímu týmu však i zde začínáme jednat o fixovaných jazykových verzích přeložených rodilými mluvčími.

Máme připravenu aktualizaci webu, jako komunikačního centra, na který budou navázány produktové sociální sítě. Máme připravenu i vlastní sociální síť, která je nezávislá a otevřená a umožní poskytovat mnoha cílovým skupinám související služby.

Současně jsme připravili novou sadu situací, úkolů i herních figur.

Po schválení závěrečné zprávy budeme moci tyto inovace představit a po testech, kdy jsme se s funkcionalitami mohli seznámit, mohu říci, že se můžete těšit.

Současně se do dalších fází posunují další „LP“ platformy CZECH.UP JukeBOX CyberBOX a FinBOX. Pokud si tedy naši platformu oblíbíte, budete mít k dispozici další obsah pro Vaše tréninky.

Jsme si vědomi, že platforma JukeBOX bude vyžadovat další podporu zejména nových uživatelů a na tom také pracujeme, a to v souvislosti s další spoluprací a dalšími projekty.

Ceníme si spolupráce nových mladých členů týmů, jako je například Denisa Uhlířová a Denisa Záchenská. Škoda, že jsme se nepotkali dříve. Už současná podoba GameBOX mohla být daleko pokročilejší už v současných verzích.

Další
články