CZECH.UP CyberBOX je úvodní gamifikovaný znalostní kurz pro oblast kybernetické bezpečnosti podpořený z programu ERASMUS+.

Seminář CZECH.UP JukeBOX s mládežnickým parlamentem Zvolen

Datum

Akci organizovala Denisa Záchenská, členka vývojového týmu CyberBOX spolufinancovaného prostřednictvím Erasmus+ z EU. CyberBOX je LP (kurz), který vzniká na gamifikační platformě CZECH.UP JukeBOX, kterou vlastní Panatec s.r.o. a spravuje otevřený spolek pro inovace CZECH.UP. Partnerem CZECH.UP na Slovensku je NARA-SK.

Tento seminář měl tři základní cíle, které byly plně naplněny:

 1. Vyzkoušet si spolupráci realizačního týmu, který pracuje na gamifikacích vzdělávacích kurzech založených na uplatnění platformy CZECH.UP JukeBOX. Konkrétně jsme uplatňovali obsah projektů GameBOX a CyberBOX, a to proto, že cílová skupina těchto kurzů se na tomto semináři protnula.

  Zde se také ukázalo, že obsah GameBOX i CyberBOX byl zvolen vhodně a jako startovací kurzy jsou efektivní.

 2. Vyzkoušet si modelové příklad tvorby a užití uvedených kurzů pro používání ve standardním modernizovaném vzdělávacím systému. Součástí této aktivity byla i artikulace kritik.
 3. Celý program společně vedli Denisa Záchenská a Denisa Uhlířová, které se od počátku roku 2023 aktivně připravují na svoje role metodiků. Vedením všech částí tohoto semináře také složili nutný test pro pozici metodika CZECH.UP JukeBOX a jeho kurzů.

CZECH.UP i NARA-SK k této změně přistoupili proto, že minulý přístup k metodickému vedení byl kontraproduktivní a kritiky byly oprávněné. Nově tedy byla zřízena role vedoucího týmu metodiků a současně metodika pro ČR a metodika pro Slovensko.

Pro každou zemi tedy bude určen jeden metodik, který spolu s autorem mají jako jediní právo prezentovat CZECH.UP JukeBOX  a jeho LP (kurzy). Tento přístup byl požadován i vlastníkem platformy CZECH.UP JukeBOX, kterým je firma Panatec. Panatec vede i agendu Rejstřík metodiků pro platformy CZECH.UP. CZECH.UP automaticky jako vlastním licence neudělí, či odebere licenci (přístup k JukeBOX a kurzům) každému, kdo nebude respektovat podmínky prezentace zmíněné problematiky slovem, písmem, na sociálních sítích anebo obdobně a nebude respektovat její organizaci použití a komunikace.

Prosíme tedy všechny zájemce o prezentaci na seminářích, konferencích, či pro vzdělávání skupin, organizovaná vzdělávání a zájemce o použití ve vlastních projektech, aby využili kontaktní formulář na stránce https://CZECH-UP.cz/JukeBOX a jeho prostřednictvím si domluvili zavčas podmínky spolupráce s metodiky.

V této souvislosti upozorňujeme všechny organizátory, že ke dni 17.5.2023 jsou jedinými osobami, které mají oprávnění prezentovat CZECH.UP JukeBOX, či kurzy (například GameBOX, či JukeBOX) jen a pouze tyto osoby:

 1. Česká republika a svět:
  1. Pavel Nácovský, autor CZECH.UP JukeBOX a autor GameBOX, CyberBOX a všech dalších kurzů (číslo certifikátu Panatec200101)
  2. Denisa Uhlířová, certifikovaný metodik CZECH.UP JukeBOX a kurzů (například GameBOX a CyberBOX) (číslo certifikátu: Panatec230517, NEK202305001)
 2. Slovenská republika:
  1. Ján Plesník, koordinátor platforem CZECH.UP (číslo certifikátu Panatec230101)
  2. Denisa Záchenská, metodik CZECH.UP JukeBOX pro Slovensko (číslo certifikátu Panatec230518)

Pro celou platformu CZECH.UP JukeBOX bude jmenován VŽDY pouze jeden vedoucí týmu metodiků. Pro každé národní prostředí bude jmenován VŽDY pouze jeden metodik, aby byla zajištěna metodická jednota a udržitelnost.

Gratulujeme metodikům k vynikajícím výsledkům v přípravě na svoji roli.

Zvolen, 17.05.2023
Autor: Pavel Nácovský

Další
články