CZECH.UP CyberBOX je úvodní gamifikovaný znalostní kurz pro oblast kybernetické bezpečnosti podpořený z programu ERASMUS+.

Zpráva z diseminační aktivity „Medzinárodní setkání CyberBOX“

Datum

Partneři projektu ERASMUS+ CyberBOX, kteří se podílejí na rozvoji inovativních vzdělávacích tréningu, byli významně přítomni na mezinárodní konferenci Energofutura, která se konala 18. května 2023 v Košicích. Konferenční sekce byla zaměřena na prezentaci nových a inovativních způsobů vzdělávání na inovační platformě CZECH.UP JukeBOX.

Na této významné akci měli partneři možnost představit nově vznikající tréning CyberBOX, který připravili se zaměřením na výuku kybernetické bezpečnosti. Projekt představuje inovativní přístup ke vzdělávání v oblasti, která je pro dnešní mladou generaci mimořádně aktuální, a to řešení jejich bezpečnosti, ať už na internetu nebo v běžném životě mimo něj.

Partneři zastupovali slovenskou a českou stranu projektu. Ing. Ján Plesník, zástupce NARA-SK, byl zástupcem Slovenské republiky, zatímco Ing. Pavel Nácovský a Denisa Uhlířová z CZECH.UP reprezentovala Českou republiku.  

Setkání se vydařilo a účast byla hojná. Prezentace a diskuse zaměřené na inovace ve vzdělávání a kybernetické bezpečnosti poskytly cenný prostor pro výměnu názorů a nápadů. Věříme, že účast na této konferenci přispěla k šíření povědomí o tomto tématu a nové technologie, inovativní řešení nebo spolupráce mládeže pomohou tento cíl posunout kupředu. 

Akce se uskutečnila 18. 5. 2023 v čase 8:00 až 19:00.

Podívejte se na video z konference:

Fotografie z akce:

Další
články