CZECH.UP CyberBOX je úvodní gamifikovaný znalostní kurz pro oblast kybernetické bezpečnosti podpořený z programu ERASMUS+.

Transnational project meeting (TPM) Medzinárodné stretnutie partnerov CyberBOX

Datum

Na medzinárodnom stretnutí partnerov CyberBOX (Transnational project meeting), ktoré sa konalo dňa 31.08.2023 vo Zvolene v KONEKT - mieste pre stretávanie mladých, partneri projektu zhodnotili doterajší priebeh aktivít.

Projekt CyberBOX sa blíži k uvedeniu pre širokú verejnosť

Projekt CyberBOX sa približuje k úspešnému ukončeniu a uvedeniu do rúk širokej verejnosti v celej EÚ. Konzorcium a projektoví manažéri sa zhodli na doterajšej veľmi úspešnej prezentácii a šírení inovatívneho prístupu k vzdelávaniu prostredníctvom gamifikovaných tréningov v oblasti kybernetickej bezpečnosti na školách či v mládežníckych inštitúciách na Slovensku. Počas priebehu projektu sa na Slovensku uskutočnilo viacero stretnutí s mládežou, pričom spätná väzba a záujem o participáciu bola naozaj silná. Tento projekt totižto nesie inovatívny prístup k výučbe, pričom zdôrazňuje potrebu chrániť digitálny svet mladých pred kybernetickými hrozbami a zlepšiť digitálnu gramotnosť. Partneri si na stretnutí vydiskutovali určité nejasnosti, ktoré boli zásadové pre úspešné ukončenie projektu. Ďalšiu dôležitú časť finalizácie projektu ešte doplní partner EPMA o kontakty na jeho disemináciu a podklady za celú dobu trvania projektu v prvom septembrovom týždni.

Aktuálne prebieha veľmi dôležité testovanie tréningu a po ukončení testovania a korektúry (jazyk, vizuál, grafika, obsah) v systéme JukeBOX, ktoré zabezpečili študenti stredných škôl na Slovensku (predpoklad ukončenia do 25.09.2023), sa od októbra CyberBOX otvorí tréning širokej verejnosti. Vďaka inovatívnemu prístupu k tréningom na platforme JukeBOX sa účastníci môžu stať zároveň po splnení registrácie spoluautormi nových príbehov, ktoré budú slúžiť ako dôležité nástroje pre vzdelávanie v oblasti rôznych tém. V tejto ambícii budú záujemcov pomáhať metodici stanovený za jednotlivé štáty, ktorí sa vyznajú do systému fungovania JukeBOX. Spoločne sme sa počas testovacích týždňov uistili, že tréning je nielen efektívny, ale aj prístupný pre všetkých a ľahko dohľadateľný, bez ohľadu na vek záujemcov či ich predchádzajúce skúsenosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Naša spolupráca dosiahla veľa, a sme nadšení z toho, čo budúcnosť prináša pre Projekt CyberBOX a jeho vplyv na vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Vyzývame všetkých záujemcov o tvorbu nových vzdelávacích tréningov, aby  sa pridali k nám a podieľali sa na týchto inovatívnych vzdelávacích projektoch, ktoré nám pomáhajú chrániť budúcnosť v rôznych oblastiach znalostných gramotností.

Další
články