CZECH.UP CyberBOX je úvodní gamifikovaný znalostní kurz pro oblast kybernetické bezpečnosti podpořený z programu ERASMUS+.

Stabilizace SW verze Live CyberBOX v době udržitelnosti projektu

Datum

CyberBOX je gamifikovaný kurz, jehož provoz zajišťuje platforma CZECH.UP JukeBOX. Tuto platformu vlastní Panatec s.r.o, který jí vložil do správy spolku pro inovace CZECH.UP. Provoz JukeBOX i jednotlivých kurzů (například CyberBOX) spravují organizace, které se reálně podílejí na spolupráci a plní pravidla, která si tato komunita nastavila.

Reagujeme na připomínky (děkujeme) Petra Pavlince z Kraje Vysočina a dalších lidí, kteří nám pomohli definovat slabší místa výstupů projektu.

Projekt CyberBOX byl realizován od 1.10.2022 do 30.9.2023. Jeho úkolem bylo:

 1. založit funkční národní komunity
 2. společně se naučit vytvářet gamifikovaný kurz na téma kybernetická bezpečnost Level 1 pro mladé

Žádný projekt nikdy neřešil vznik jakéhokoli programového kódu (SW), ale soustředil se na vznik obsahu, zobrazovaného v kurzu, který se uložen v digitální struktuře, se kterou je platforma JukeBOX schopna pracovat. Tedy projekty Erasmus+ nijak nepodporovaly ani inovace platformy JukeBOX a ani technické prostředky, jako hostování, bezpečnost, dostupnost a podobně. To zajišťoval mimo projekt CZECH.UP z vlastních zdrojů.

Projekt podporoval primárně komunitu v ČR (vytvořil a řídí CZECH.UP) a na Slovensku (vytvořil a řídí NARA-SK). Nad rámec projektu byl řízen zájem i dalších národních komunit, kde jsme identifikovali i jejich vztah k dalším projektům Erasmus+ (například výměnné projekty).

Poslední aktivitou projektu bylo testování a následné aktivity na testování založeny. V této etapě, kterou řídila národní metodička Slovenska, testovali CyberBOX z mnoha pohledů zájemci zejména slovenské komunity. Česká, polská a maďarská komunita se zapojila v menším rozsahu. Těžiště tedy probíhalo ve slovenštině.

Počet hodnocených průchodů se blížil jednomu tisící (tedy řádově více, než jsme plánovali. Také skupin pracovalo paralelně více. Proto jsme pro každou museli vytvořit vlastní instanci a následně jsme se vypořádávali z velkým množstvím protichůdných návrhů, názorů a doporučení. V této fázi bylo naší snahou tento nápor vydržet a řídit a nezklamat žádného zájemce o spolupráci.

Ve fázi počátku rutinního provozu nastávají tyto úkoly:

 1. Projekt CyberBOX podle plánu přebírá česká komunita vedená Janem Čápem a Patrikem Vacíkem (VOŠ Ledeč nad Sázavou – praktikanti CZECH.UP, tedy metodiky Týmu pro digitalizaci platformy CZECH.UP JukeBOX.
 2. Zpracovávají se připomínky k obsahu tréninku, a to na instanci, která je založena nově. Nechceme přenášet a vnášet chyby a problémy (například jazykové) do produkční databáze.
 3. Konsolidují se technická řešení pro instanci Live, a to s tímto doporučením:
  1. Na přihlašovací obrazovce dole bude informace o jménu serveru, na kterém je hosting tréninku (dokud zde budeme)
  2. Live verze bude vždy na portu 448, nebo metodicky ekvivalentním; pro testovací instance budou voleny jiné porty, a to podle jejich dostupnosti. To znamená i nutnost dokončovat spolupráci s testujícími a techniky při přenosu instancí na port Live
  3. Poštovní server bude řešen v souvislosti s začleněním privátní sociální sítě k platformám CZECH.UP (předpoklad 11/2023)
  4. Front-end – uživatel dostane informaci, že není určen pro telefony a je určen pro konkrétní rozlišení. Rozvoj byl dneska projednán s Týmem pro medialitu a komunikaci.
  5. Tým pro medialitu a komunikaci bude ověřovat texty na tabulkách (přihlášení a podobně), které mohou být přeloženy z dialektu konkrétního jazyka do jiného jazyka nevhodně. Je zde potřeba pečlivost, protože rámečky, které máme často před očima, již nevnímáme.
  6. Pokusíme se používat vtipy (moje fotka atp) na jiné instanci, než live
  7. Co se týká obsahu tréninku v live, pak stávající postup považuji za správný:
   1. Při předání jednou komunitou jiné (jiné národy), se obsah maže a začíná znova.
   2. Jsou postupně spouštěny funkce tak, aby se ověřovaly od jednoduchých po komplikovanější, a to v okamžiku, kdy předchozí krok komunita bezezbytku zvládla
   3. Všechny kroky jsou zálohovány, a to i na úrovni instance
   4. Live verzi budeme zveřejňovat v okamžiku, kdy má pro plánovanou cílovou skupinu již význam, nikoli v počátečních fázích s tím, že partnera může zajímat dynamický posun obsahu. Smiřme se s tím, že kurz je důležitý pro nás, ale nemusí být stejně důležitý pro konkrétního návštěvníka

Děkujeme všem, kteří jsou ve spolupráci aktivní, a to bez ohledu na to, z jakého národního prostředí přichází. Děkujeme Slovenským partnerům (komunita kolem NARA-SK) a také vedoucím české komunity, za skvělou práci. Děkujeme za zájem a aktivity komunit z Ukrajiny, Polska, Maďarska, Řecka, Španělska. Dále děkujeme za podporu do Rakouska, Německa, Holandska a do dalších skvělých společenství.

Těšíme se na nové projekty, které vznikají a na spolupráci s různými vzdělávacími institucemi, které tímto zdravíme.

Jsme rádi za finanční spolupráci s komerčními partnery a donátory, kteří nás zachránili v rámci krizového řízení jednoho z projektů.

Děkuji kolegům za obětavou práci a prima dělnou atmosféru v CZECH.UP NARA-SK a s dalšími našimi ověřenými partnery.

Další
články