CZECH.UP CyberBOX je úvodní gamifikovaný znalostní kurz pro oblast kybernetické bezpečnosti podpořený z programu ERASMUS+.

Hodnocení praxe studentů VOŠ Ledeč nad Sázavou v CZECH.UP

Datum

Dnes, 23. 10. 2023, jsme se sešli s paní učitelkou Poupětovou na průběžnou kontrolu praxe Jana Čápa a Patrika Vacíka ve spolku CZECH.UP.

Program:

 1. Dotazy paní učitelky Poupětové k průběhu praxe, formální část (Poupětová)
 2. Představení spolku CZECH.UP (Nácovský)
 3. Prezentace výstupů aktivit průběhu praxe:
  1. Spolupráce na projektech Erasmus (Čáp, Vacík)
  2. Spolupráce na startu provozní fáze CyberBOX (předání testovací fáze slovenskou komunitou a vznik instancí pro provozní fázi českou komunitou) (Čáp, Vacík)
  3. Průběh certifikačních aktivit Jana Čápa a Patrika Vacíka prostřednictvím Certifikační autority Panatec – CZECH.UP (Nácovský)
 4. Plán dalších aktivit (Nácovský, Čáp, Vacík)
 5. Možnosti uplatnění výstupů praxe ve škole/školách (Poupětová)
 6. Prezentace platforem CZECH.UP (Nácovský)
 7. Hodnocení praxe (Poupětová)

Hodnocení paní učitelky Poupětové:

Dne 23. října 2023 jsem byla s panem Nácovským a studenty VOŠ domluvena na schůzce, která v sobě zahrnovala zejména kontrolu a poskytnutí zpětné vazby o dané praxi studentů naší vyšší odborné školy. Již při příchodu jsem byla překvapena milým přístupem jednatele firmy a samozřejmě i studentů naší VOŠ. Po příjemném seznámení mi byla představena, panem Nácovským, podstata podnikání a mnoho novinek v oblasti finanční gramotnosti či kyberprostoru.

Za velmi přínosné považuji připravenost studentů Jana Čápa a Patrika Vacíka, kteří na základě vlastně zpracované prezentace představili svoji činnost ve firmě a shrnuli podstatné vědomosti a znalosti, kterými obohatili nejvíce sami sebe. Oceňuji jasné vysvětlení daného tématu, poutavý způsob prezentace a vhodné použití vizuálních pomůcek. Úvodní část byla dobře zvolená, pouze v některých částech jste oba dva měli tendenci mluvit trochu rychleji, což může někdy ztěžovat sledování (já jsem však s tím neměla problém), je to pouze moje doporučení pro další prezentaci před publikem.

Rozhodně si však myslím, že celá schůzka a vlastně celá praxe je velkým přínosem zejména pro vás, i pro mě byla celá schůzka (kontrola praxe) velmi zajímavá. Jsem ráda, že zvolená firma (sociální partner) naší školy ve vás rozvíjí vaše silné stránky osobnosti a doufám, že se budete i nadále zlepšovat v oblasti, která povede k vašemu profesnímu růstu.

Závěrem bych ráda poděkovala nejen panu Nácovskému, ale zejména vám, našim studentům, za velmi působivou návštěvu vaší praxe.

Ing. Soňa Poupětová
Zástupkyně ředitelky pro propagaci
Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele VOŠ
Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Další
články