CZECH.UP CyberBOX je úvodní gamifikovaný znalostní kurz pro oblast kybernetické bezpečnosti podpořený z programu ERASMUS+.

Pravidla CZECH.UP DEMONSTRÁTORU CZECH.UP JukeBOX 

Datum

JukeBOX je platforma pro zážitkové (gamifikované) vzdělávání, která má rozsahem blízko logice mikro-learningu. Používá samostatné CZECH.UP LP, což jsou konkrétní obsahy k trénování.

Platforma je založena jako otevřená, takže umožňuje spolupráci tvůrců, mentorů i uživatelů. Vlastníkem platformy je Panatec s.r.o. a správcem je spolek CZECH.UP z.s. Platforma, její SW části a ani opakované postupy, či jiné části, NEJSOU nikdy předmětem projektů tak, aby znamenaly jakékoli riziko zcizení těchto aktiv. V této chvíli to platí primárně pro CZECH.UP JukeBOX, jako platformu a pro LP GameBOX a CyberBOX, které vznikaly v rámci Erasmus+.

Veškerá CZECH.UP LP jsou pojmenována xxx.BOX.

Práva k logice JukeBOX jsme ochránili prostřednictvím anotací ve sbornících:

 • ve sborníku IPEEK 2022 ISBN 978-80-974261-0-1 EAN 9788097426101 
 • ve sborníku NEK 2022 SBN 978-80-973571-3-9 EAN 9788097357139 
 • na stánkách CZECH.UP (www.czech-up.cz) 

Struktura CZECH.UP Jukebox:

 1. Platforma CZECH.UP JukeBOX zahrnuje veškerou správu problematiky zážitkového vzdělávání:
  • Podpora vzniku a vzdělávání týmu, včetně mezinárodních
  • Podpora vzniku a komunikace komunity, včetně mezinárodní
  • Nezcizitelnost výstupů a vymahatelnost pravidel platformy
  • Podpora vzniku, realizace, digitalizace a testování kurzů
  • Podpora komunikace s klienty a jejich zástupci, a to vždy primárně prostřednictvím projektové a produktové stánky na portále www.CZECH-UP.cz
  • Podpora užívání jednotného vizuálu, komunikačních kanálů a pravidel, systémů hodnocení kvality
  • Certifikační autorita vlastníka (Panatec s.r.o.) ve spolupráci se správcem platformy (CZECH.UP z.s.)
 2. Doplňkové agendy JukeBOX
 3. Obor LP JukeBOX zastřešuje sadu Slotů LP a LP pro daný obor a konkrétní demonstrátor (tým) pak pokrývá příslušné Sloty i samostatná LP v tomto oboru. Při křížových oborech („Komunikace Green Deal) rozhoduje vedoucí celkového Demonstrátoru JukeBOX, a to zejména v souladu s projektem, kde se zakládají.
  1. Tým CZECH.UP Demonstrátoru vzniká při jeho zakládání a zůstává neměnný
  2. Pokud člen týmu opustí svojí roli, bude nahrazen jiným zájemcem, a to bez náhrady. CZECH.UP a ani samotné Demonstrátory si nezakládají příslušné fondy.
 4. Slot LP platformy CZECH.UP je ucelená sada mikro-learningů, které jsou ohraničeny a definovány. V projektu Erazmus+ například vzniká Slot LP pro adaptaci dětí z dětských domovů na vstup do běžného života Level 1. Level 1 vždy znamená, že jde o LP, či Slot, který vzniká v rámci dotačního projektu a musí být dále poskytován zdarma. To neplatí pro uživatele, který hrubě porušil pravidla spolupráce nad platformou JukeBOX a jeho partnery a klienty. Ti mají možnost spolupracovat s vhodnějším partnerem a pak mají volný přístup také. V rámci tohoto příkladu tedy například vzniknou LP pro řízení osobních financí, právní minimum, seznámení s důležitými úřady a povinnostmi vůči státu. Všechny tyto kurzy i celý slot musí být nastaven tak, aby především založil pro JukeBOX takový obor – Demonstrátor (i křížový) a to tak, aby se udržel potenciál vzniku dalších Levelů (verzí), které budou komerční a umožní tak udržitelnost celého Demonstrátoru tohoto oboru LP.
 5. CZECH.UP LP je jeden konkrétní kurz, pro který platí ekvivalentně pravidla o řízení Levelů (verzí) a tedy i udržitelnosti.

Provoz JukeBOX (CZECH.UP LP) sestává:

 1. Řízení celkového projektu (například LP GameBOX)
 2. Metodické řízení konkrétních CZECH.UP LP
 3. Kód JukeBOX, který umožňuje spouštět konkrétní CZECH.UP LP – tedy konkrétní tréninky, který je nezcizitelný a není nikdy předmětem projektů (autor Vladimír Němec pro CZECH.UP)
 4. Kód nástrojů pro podporu tvorby CZECH.UP LP – bude vyvinuto paralelně s vybraným projektem s organizačním zajištěním funkcionality, autor Vladimír Němec. Je nezcizitelný a není nikdy předmětem projektů
 5. Každé samotné LP sestává z:
  • Herní plán – například v GameBOX zpracoval CZECH.UP (Nácovský, Handl)
  • SW nadstavba pro herní plán (Vladimír Němec)
  • Skin (front-end) – například v GameBOX realizoval Vít Skála
  • Obsah (figur, sada příběhů a úkolů) – v GameBOX realizoval CZECH.UP (Panatec) ve spolupráci s Ponk
 6. Hosting
 7. Údržba kódů
 8. Medialita
 9. Vyhledávání a správa projektů
 10. Vyhledávání a správa společenské odpovědnosti
 11. Vyhledávání a správa partnerství
 12. Obchod, sdílení, výměna, spolupráce

Organizační zajištění:

 1. Organizační zajištění platformy CZECH.UP JukeBOX

  Pro Demonstrátor CZECH.UP JukeBOX platí pravidla CZECH.UP, která jsou dále upřesněna pro tento Demonstrátor. Při změně pravidel CZECH.UP se ekvivalentně mění podřízená pravidla všech demonstrátorů.
  • Veškerá práva k SW i obsahu, která vznikla pro použití v CZECH.UP, který je spravuje. Vlastní je Panatec s.r.o. Toto je bezpečnostní opatření proti ztrátě těchto aktiv.

   CZECH.UP dále využívá SW a obsah členů a partnerů, které jsou jejich vkladem do spolku. Zde platí první věta tohoto odstavce pouze na ty části, které vznikly pro potřeby CZECH.UP a za podílu spolku, či jeho členů (například nastavení obecné šablony DAS pro katalogizaci pod názvem K_IVS (Katalog inovativních veřejných služeb).
  • Role:
   • Autorem a vedoucím projektu JukeBOX je Pavel Nácovský, CZECH.UP – Panatec, včetně mediality a grafiky
   • Vývoj zajišťuje a organizuje Vladimír Němec
   • Platforma JukeBOX může a nemusí pro konkrétní LP používat další platformy, jako například Katalog, či Identitní prostor CZECH.UP
   • Platforma JukeBOX může a nemusí pro konkrétní LP používat komunitní privátní sociální síť CZECH.UP
   • Platforma JukeBOX může a nemusí pro konkrétní LP používat procesní virtuální průvodce CZECH.UP, případně další platformy a nástroje
   • Platformy (uplatnění) – CZECH.UP v rámci evropské spolupráce a projektů s evropskou podporou připravuje platformy, do kterých jsou začleňovány potřebné funkcionality, například funkcionality platformy CZECH.UP JukeBOX: CZECH.UP SCALE.UP, CZECH.UP Komenium.UP a další.
 2. Udržitelnost a vzájemné financování souvisejících aktivit CZECH.UP

  CZECH.UP je otevřený spolek, do kterého členové vkládají svoje aktiva (SW, expertizu, realizace projektů, …) proto, aby se mohli dále specializovat, ale byli schopni vytvořit v definovaném prostředí komplexní kvalitní inovativní nabídku.

  Projekt JukeBOX uvolnil Panatec ve prospěch CZECH.UP proto, aby spolku umožnil kontinuální financování provozu a rozvoje. Současně aby ve spolupráci vlastních členů a partnerů a expertních partnerů (například zahraničních sítí) vytvořil takovou nabídku, aby postupně vyvolal zájem o členství i tomu typu partnerů a členů, kteří se připojí zejména proto, aby společně mohli čerpat služby CZECH.UP. Proto část výnosů platformy CZECH.UP JukeBOX je určena autorem, zakladatelem Demonstrátoru a vedoucím projektu na provoz a rozvoj spolku.

  Způsoby financování LP:

  CZECH.UP předpokládá, že každý Demonstrátor je samostatně financovatelný a současně se podílí na provozu a rozvojových aktivitách CZECH.UP, protože tyto aktivity současně přinášejí další příležitosti uplatnění výstupů Demonstrátorů.
  1. Dotační projekty
  2. Prodej práv k LP, Slotům a související služby (lektoři, mentoři)
  3. Společenská odpovědnost jednotlivců a firem

Další
články